Internetowa platforma prezentacji wyników

Szpital w Puszczykowie S.A. im. S.T. Dąbrowskiego

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Kraszewskiego 11

62-041 Puszczykowo

61 898 40 31

zdl@szpitalwpuszczykowie.com.pl

laboratorium@szpitalwpuszczykowie.com.pl

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

Przesłanie nowego hasła